LUCEAFARUL ROMANESC

revistă on-line de literatură şi cultură

~Sorin Cerin: „Nemurire“ (aforisme)

~ 1 ~

Nemurirea este eternitatea clipei.

~ 2 ~

Nemurirea este îngerul care te trezeşte din moartea propriului tău destin.

~3~

Nu există moarte mai adâncă decât în nemurire,atunci când a dispărut definitiv viaţa ce va muri.

~4~

Nemurirea se regăseşte într-o clipă, pe când viaţa se pierde în anii grei scurşi la picioarele morţii.

~5~

Nemurirea este libertatea destinului de a-şi recunoaşte propria sa moarte în faţa eternităţii.

~6~

Ce poate fi mai efemer decât timpul în faţa nemuririi?

~7~

Nemurirea este jocul la care viaţa pierde mereu.

~8~

Nemurirea este visul morţii de a deveni  viaţă eternă , deci de a muri, etern, câte puţin, cu fiecare clipă trecătoare.

~9~

Nemurirea este oceanul visului care şi-a pierdut ţărmurile la ruleta norocului chior al unui Destin potrivnic.

~10~

Nemurirea nu va toarce niciodată timpul la fuiorul eternităţii.

~11~

Nimic mai absurd decât expresia:”viaţă nemuritoare”, deoarece nu există viaţă fără de moarte.A fi etern în faţa morţii înseamnă a muri etern cu fiecare clipă trecătoare.

~12~

Nemurirea este păcatul de a fi al morţii în această viaţă.

~13~

Nemurirea este balanţa care nu se înclină niciodată către fluviul clipelor trecătoare.

~14~

Nemurirea este mai săracă decât viaţa în clipe fiindcă nu poate accepta scurgerea timpului.

~15~

Ce poate fi nemurirea decât lacrima destinului prelinsă din clipa eternă a ochilor tăi?

~16~

Nemurirea nu cunoaşte viaţa fiindcă aceasta chiar şi eternă este o trecere prin destinul atâtor şi atâtor clipe văduvite de propria lor eternitate.

~17~

Nemurirea este nimbul sub care se ascunde visul existenţei.

~18~

Ce poate fi dincolo de nemurire decât tot nemurire?Dar dincolo de existenţă?Destin!

~19~

Cine poate asculta aria nemuririi în această viaţă fără să cunoască moartea?

~20~

Nemurirea nu se poate ascunde nicăieri în această lume chiar dacă este eternitatea unei singure clipe, dar nici nu poate fi aflată vreodată de către visul nostru.

~21~

Nimic nu poate fi mai măreţ decât să crezi în nemurire în această lume a muririi.

~22~

Nemurirea nu poate fi cunoscută nicăieri în această viaţă fiindcă va fi mereu dincolo de propria sa moarte.

~23~

Nemurirea poate fi dobândită doar prin moarte.

~24~

Fără de moarte nu ar fi nemurirea.

~25~

Nemurirea este clipa încremenită într-o fotografie,iar viaţa filmul suprapunerii mai multor fotografii ce denotă iluzia de mişcare.

~26~

Nemurirea este statică prin eternitatea propriei clipe, iar viaţa dinamică,prin suprapunerea miliardelor de clipe.De aceea pentru a recunoaşte moartea trebuie să mergi înainte,trăind, iar pentru a afla nemurirea trebuie să stai în eternitatea propriei tale clipe,murind.

~27~

Nemurirea este trandafirul ale cărui petale nu se pot număra niciodată fiind toate în aceeaşi clipă.

~28~

Ce poate fi mai măreţ decât să înţelegi sensul nemuririi în această viaţă?

~29~

Alături de nemurire nu va mai sta niciodată nimic fiindcă aceasta este totul,este Dumnezeu.

~30~

De câte ori privesc în ochii inimii tale redescopăr nemurirea  propriului meu destin de dincolo de mine.

~31~

Doar privind în ochii morţii vei descoperi nemurirea.

~32~

Nemurirea este visul  prin care poţi să înţelegi sensul morţii din această viaţă.

~33~

Viaţa va sta mereu între două paranteze pe ţărmul nemuririi.

~34~

Ascult mirajul de a fi al morţii doar înţelegând nemurirea.

~35~

Nemurirea va crede doar în propriul său zâmbet oglindit pentru noi oamenii, în Destin.

~36~

Nemurirea nu poate înţelege noul, precum nici vechiul.Numai eternul.

~37~

Nemurirea este moartea neînţeleasă îndeajuns de viaţă.

~38~

Nemurirea este soclul pe care nu poate fi aşezată nici o statuie,tocmai fiindcă în nemurire nimic nu se poate naşte spre a muri.

~39~

Nemurirea este freamătul voinţei unui singur Destin:Eternitatea.

~40~

Nemurirea este răsăritul ochilor tăi din inima mea.

~41~

Nemurirea  înmănunchează tot ceea ce ar trebui să înţelegem din visul  acestei vieţi, dar nu vom afla niciodată.

~42~

Nemurirea este faţa necunoscută a cunoaşterii.

~43~

Nemurirea este focul la care s-a încălzit Dumnezeu când a descoperit prin noi, murirea.

~44~

Nemurirea este mănunchiul de raze al iubirii noastre ce nu vor putea lumina pentru nimic în lume uitarea.

~45~

Nemurirea este amintirea eternă despre absolut.

~46~

Nemurirea este cel mai măreţ adevăr ascuns în iubirea unei clipe eterne.

~47~

Nemurirea este farmecul amintirii de a putea iubi eternitatea ochilor tăi.

~48~

Nemurirea este strigătul mut al Îngerului Morţii, prin care acesta acceptă iubirea venită până şi din viaţă.

~49~

Nemurirea este soarta unui Destin de a fi el însuşi.

~50~

Nemurirea este romanţa cântată morţii de către viaţă la balconul miraculosului Dumnezeu.

~51~

Nemurirea este valul care se sparge pentru eternitate de stânca destinului unei mari iubiri.

~52~

Nemurirea este orizontul existenţei ce nu poate fi atins niciodată de timp.

~53~

Nemurirea este seninul pentru care nici viaţa nu poate găsi nori pe taraba unui anume Destin.

~54~

Nemurirea este mântuirea de sine a absurdului acestei vieţi.

~55~

Nemurirea este insula pe care cu toţii vom naufragia prin moarte,odată şi odată.

~56~

Nemurirea este  destinul unei Amintiri despre absolut.

~57~

Nemurirea este farmecul Lui Dumnezeu.

~58~

Ce anume poate să înţeleagă mai bine moartea decât nemurirea?

~59~

Nemurirea este moartea privită vie de către viaţă.

~60~

Nemurirea se închină numai propriei sale eternităţi.

~61~

Nemurirea este salutul rece al eternităţii pe buzele fierbinţi ale trecerii, prin care această viaţă devine vie.

~62~

Nemurirea fără de iubire este oarbă.

~63~

Nemurirea nu se aseamănă decât cu  zâmbetul tău pierdut în eternitatea din mine.

~64~

Nemurirea este clipa ce a încremenit de frigul acestei vieţi,îngheţând pentru totdeauna.

~65~

Oare de ce fugim mereu de moartea care se află în noi?Doar fiindcă ne e frică de eternitatea nemuririi sale?

~66~

Cine poate înţelege nemurirea din speranţa unui suflet de om?

~67~

A fi alături de nemurire este echivalent cu aţi înţelege propria ta moarte.

~68~

Nemurirea este esenţa paradoxului acestei vieţi.Ne e frică de moarte,vrem să trecem veşnic,uitând că eternitatea nemuririi se află în moarte.

~69~

Nemurirea este pasul făcut de Dumnezeu la facerea lumilor,uitând să lase în urma Lui viaţa.

~70~

Nemurirea erodează până şi moartea dacă vrea astfel Iluzia Vieţii.

~71~

Prin moarte, fiecare dintre noi, trecem în adevărata nemurire.

~72~

Nu poate fi un păcat mai mare decât să-i atribui nemuririi viaţa ce nu poate fi niciodată eternă ci doar trecătoare.

~73~

Alături de nemurire până şi Destinul se simte stingher,ştiind de minciuna Iluziei Vieţii.

~74~

Nemurirea este speranţa atâtor vieţi,tocmai fiindcă acestea cu cât fug mai tare de moarte, speră la nemurirea acesteea.

~75~

Nemurirea este vârful ce nu poate fi atins al absolutului vieţii cu nume de moarte!

~76~

Nemurirea este darul uitat de Dumnezeu la ruleta norocului  acestei vieţi care nu iese niciodată câştigătoare pentru noi.

~77~

Nemurirea este izvorul tămădurii tuturor clipelor acestei lumi deşarte.

~78~

Nemurirea te înţelege doar dacă vei recunoaşte moartea.

~79~

Fără moarte nu am şti ce este speranţa nemuririi.

~80~

Nemurirea este visul de aur al unei omeniri de tinichea.

~81~

Fără nemurire nu ar fi moartea iar fără moarte viaţa.Cu toate acestea ne dorim nemurirea neştiind că astfel ne dorim eternitatea morţii în pofida trecerii efemere a vieţii.

~82~

Nemurirea este întregul morţii,din care s-a desprins frântura de viaţă pe care o dorim eternă.

~83~

Nemurirea este dorul divin de a fi el însuşi etern sfidând viaţa trecătoare.

~84~

Nemurirea este palatul de cleştar al morţii, în care orice viaţă ar îngheţa,pentru totdeauna,nemaiputând trece niciodată dintr-o clipă în alta.

~85~

Nemurirea este stânca pe care nu a escaladat niciodată speranţa vieţii.

~86~

Nemurirea este etalonul suprem al Iluziei Vieţii:fugind de moarte, renegă tocmai eternitatea nemuririi.

~87~

Nemurirea este libertatea de a fi a morţii dar şi încătuşarea vieţii în propriile sale chingi ale temporalităţii.

~88~

Nemurirea este visul din care nimeni nu se mai trezeşte vreodată.

~89~

Unde poţi fi mai singur decât în nemurire?

~90~

Ce poate fi mai sinceră decât nemurirea  privită prin ochii morţii?

~91~

Nemurirea este furtuna Destinului din ochii vieţii mele.

~92~

Nemurirea este lacrima prin care cuvântul e obligat să tacă etern.

~93~

Nemurirea este viaţa morţii.

~94~

Nemurirea este răsăritul care nu apune niciodată peste moarte.

~95~

Nemurirea se ascunde numai în lumina necunoaşterii.

~96~

Ce-ai face cu nemurirea dacă ai vrea să trăieşti?

~97~

Încotro merge nemurirea dacă nu spre propria sa eternitate din moartea continuă?

~98~

Soarele nemuririi nu poate străluci niciodată  în viaţa definită prin murire.

~99~

Nemurirea este arta prin care Destinul uită de sine.

~100~

Nemurirea priveşte dincolo de moarte murind continuu.

~101~

Nemurirea reprezintă uitarea din marea amintire a Lui Dumnezeu pentru noi.

~102~

Nemurirea este magicianul care nu poate înţelege că jonglează cu eternitatea morţii,greşind mereu în visul propriei noastre existenţe.

~103~

Nemurirea nu poate crede în perfecţiunea acestei lumi atât de trecătoare.

~104~

Nemurirea este visul de a fi eterni în clipa iubirii noastre.

~105~

Nemurirea este restul uitat de Destin la masa propriei sale deşertăciuni.

~106~

Nemurirea este furtuna ochilor ce cad în genunchi privind perfecţiunea iubirii.

~107~

Nemurirea este lanţul care ţine moartea trează pentru a naşte viaţa.

~108~

Nemurirea este nimbul perfecţiunii al imperfectului Destin.

Nemurirea este jocul dea v-aţi ascunselea a Destinului cu Iubirea.

~109~

Nemurirea se roagă Deşertăciunii, pentru a putea înţelege sensul vieţii.

~110~

Nemurire?Cuvânt magic prin care putem înţelege moartea.

~111~

Unde este nemurirea?În magia privirii tale.De aceea te iubesc.

~112~

Fără amintirea nemuririi iubirea cuvântului tău,nu ar mai răsări peste  inima mea cu atât de multă viaţă, îngenunchind paşii morţii eterne.

~113~

Nemurirea este viaţa pierdută în cuvânt, a Destinului fiecărei iubiri.

~114~

Nemurirea este visul somnului etern ce devine astfel realitate, trăind!

~115~

Nu cred că există artist pe lumea asta care să poată zugrăvi cu adevărat nemurirea privirii tale,pierdută în eternitatea sufletului meu.

~116~

Nemurirea este nostalgia morţii din această viaţă.

~117~

Dacă vrei să găseşti nemurirea va trebui să o cauţi mai înainte de toate în  eternitatea încremenită a morţii şi pe urmă în această viaţă trecătoare.

~118~

Nemurire sau viaţă eternă?Cel mai mare paradox posibil.Viaţa este trecere,iar o trecere la infinit ar fi doar moartea!

~119~

Nemurirea este deşertul unde cuvintele însetate nu vor găsi niciodată morganatica oază unde să poată bea apa vieţii veşnice.

~129~

Nemurirea este Infinitul care nu-şi poate înţelege propria sa viaţă.

~121~

Nemurirea răscoleşte doar suflete şi nu trupuri.De aceea sufletul este etern iar trupul se descompune în eternitatea ţărânii din care provine.

~122~

Nemurirea este templul speranţei.

~123~

Nemurirea crede doar în iubire.

~124~

Nemurirea vine numai pe aripile morţii.

~125~

În nemurire se ascunde cel mai mare dar al vieţii:Speranţa.

~126~

Nemurirea este dorul necuprins al morţii faţă de viaţă.

~127~

Fără nemurire nu am putea iubi.

~128~

Nemurirea îi aminteşte vieţii de inerenţa morţii.

~129~

Nemurirea este strigătul mut al eternităţii din ochii iubirii.

~130~

Nemurirea este valul care se sparge etern de tâmpla deşertăciunii acestei lumi.

~131~

Nemurirea este marea regăsire de sine a dumnezeului iubirii noastre.

~132~

Izvorul nemuririi se află numai pe tărâmul eternităţii morţii.

~133~

Prin nemurire moartea fiinţează mereu.De aceea e eternă.

~134~

Nemurirea se roagă neantului acestei existenţe prin cuvintele de foc ale iubirii.

~135~

Prin nemurire iubirea este cuvântul morţii spus pentru eternitate în visul acestei vieţi.

~136~

Nemurirea se scaldă pe tărâmul morţii în apa vieţii.

~137~

Nemurirea este visul vieţii de a trăi etern, trecând peste clipe o eternitate,neştiind că fiecare clipă este o eternitate.A trece o eternitate peste clipe, înseamnă a te include în eternitatea unei clipe.A muri.Astfel nemurirea este moartea văzută de viaţă ca fiinţând etern.

~138~

Nemurirea se roagă sfinxului din cuvântul privirii tale,acela de a iubi.

~139~

Nemurirea nu poate regreta niciodată nimic fiindcă înţelege totul.

~140~

Nemurirea este sufletul care se regăseşte în eternitatea propriei sale morţi la fel de viu pe cât era în lumea deşertăciunii.

~141~

Nemurirea este flamura dăruită de îngerul morţii acestei vieţi.

~142~

Nemurirea este cerul căutat de ochii orbiţi de atâta viaţă deşartă.

~143~

Fără simbolul nemuririi întreaga noastră lume nu ar avea nici un sens.

~144~

Nemurirea este rugul aprins al viselor noastre.

~145~

Nemurirea este ramura pe care viaţa acestei lumi nu se va putea căţăra niciodată.

~146~

Nu există iubire care să nu fie nemuritoare.

~147~

Fiecare dintre noi devenim eterni atunci când iubim.

~148~

Eternitatea este sângele nemuririi iar iubirea sufletul său.

~149~

Nemurire fără de moarte nu poate exista.

SORIN CERIN

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

<span>%d</span> blogeri au apreciat: