LUCEAFARUL ROMANESC

revistă on-line de literatură şi cultură

~George Anca: „Sonete din ocult“

rugăciuneAUnuidac

i

singur sâmbur nasadya

nespus întuneric lumina

azi mâine ieri trei zile death

was not nothing immortal

din ce soare ne tragem

bombănind pe pământ

claia din creştetul

dacului vedic yoghin

au dezbrăcat aum

auire aur din maur

potopul consonantic

treimea inexistenţei

nefiinţa morţii

nemoartea fiinţei
*

ii

în joacă te salvai de uscăciune

nici ofilindu-te din verde

lipit pe zid în veranda

bisericii Sfântul Gheorghe

ape erau spre aum

moarte maură mioară

fără m nu răsunăm treimea

nu inhalăm upanişade

risipă misia piscupiei

ci o ne e gura raiului plai

a din himsa bisat în ahimsa

aum în Capernaum

abătută creştin

imaculata concepţie
*

iii

pe eşafodul nuurilor

domnul daumnul

inimi nemuritor au

moarte luminii

celor ceriul cărui plecăm

centralitatea perfectă a morţii

pe orizontala primului vers

cerul în centrul stanţei

toate neexistând

moartea are om aum

toate totdeauna

rugăciuneAUnuidac

punte au om vocale

raag dakh strugure
*

iv

nu era m nimic m-au au

dacul aum rugă raag

traducător din rik veda

nici sâmburul luminii

încă nu de viaţă dătător

cere ceriul Dunăre

văzduhul niciodată

a-l forma pe dumnezeu

au zeu oase inimii

guru pro rugăciune

a avea n-au fost au

persoana dintâi

a nefiinţei moartea

ce avea să fie
*

v

aură taur autumn

din ham cavaleresc

lupii corolă disensiunii

la gura Pitei

tăcea grai nu

rugăciune prin

zăvoi spre pomii

miezului de noapte

naşterea morţii

postumitate

amar mară

necum auzim

ocultul

doriofor
*

vi

şapte strofe

rostire oracol

sus jos apă şes

şiş

el el el

au aum

consonantism

totalitar

adumbreşte

care pe care

plecându-ne

inimile erai

zeul

întrebai
*

vii

Noe noian

de ape ia foc

dare de suflet

moşind isvor

învierea vieţii

ce nu se dase

lumii fericire

şes este esse

eşeese indeur

el vieţii el zeii

stătut-au

scânteie

apa

învie
*

viii

tu el eu zeu

înainte de-a fi

ce n-a fost

el este el dă

numai omul

mântuit

omenire

întrebare

Iosua

Isaia

Osea

cântările

arderile

învierile
*

ix

inima karuna

vrăji compasiune

teismul vânturilor

cântul lui Brahma

dătător de viaţă

dătătător de suflet

dătător de ochi

vecinicul repaos

din nelumină în ochi

karma nemorţii

nimic nemuritor

cerşeşti

intrarea

nirvana
*

x

consonantism biblic

vocalism vedic

puteri scânteii

puteri ucigaşului

în orice om

un duşman

pe mine însumi a

nu mă mai cunoaşte

opt facerea

opt sâmburele

deschiolării

sine-mi

inemi

râdă
*

xi

tu nu Sofocle

lege cadavru

părinte câinii

petre stăpâne

de suflarea-ţi

suflarea mea

şi-n stingere

eternă dispar

pe veci viaţă

ochi cunună

tu mi-ai dat

străin şi

făr’de lege

carne rugii
*

xii

prima octavă

persoana întâi

trei sexte

persoana a treia

a doua octavă

zeul a treia

ultime sexte

părinte a doua

dă crima

omoară-mă

numai

astfel

să-ţi

mulţumesc
___________________

auld lang syne

xiii

rosa alchemica mutus liber

aula lucis cabala mineralis

we are alchemists and gnostics

and believers and make-believers

eon lui Horus sepher sephirot

ocult şi comunism în poezie

iluminata roză cu cinci petale

copac în forma rozei Ankh

Diana iubind pe frate-său Lucifer

a supreme dark prince was born

severul teoforic Apollodorus

urăşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi

cui îţi dă o palmă distruge-i ţara Iisus

ne găseşte destrăbălaţi şi plini de grijuri
*

xiv

când mai lin scap solzi de mercur

îmi roşeşti făţiş necumpărătoare

cum de se şi boteză apa Saraswati

a decripta indianităţi pân’ pe Builă

iată şi mai ocult sonet în undă cuantă

zăpada de pe moarte în presa de azi

la ce oră nu ştiu că părintele e plecat

în Ierusalim da’ mie nu mi-e frică

întotdeauna se poate întâmpla ceva rău

înţelegi ce-ţi spun de fapt trenul e city

mi-am cerut voie lângă profesor s-aud

melancolia vers în lucruri şi rozătoare

pe cărări cu cotituri cărarea strâmtă

stele-n stele vălul alb de peste toate
*

xv

sonete din ocult spre Timişoara

în locul comunistului satana

psihozele de rădăcină

vezică roşie ba splină

se duse la Râmnicu Vâlcea

săgeată Borcei către Tulcea

din gloanţe pe adiacenţe

câţi în Vicenze în Piacenze

tot zborul zob de pe cocoş

cocoaşei tartar din strămoş

mai iei din sefirot arat

până la muntele cărat

şi înapoi peregrinat

de tata-mare înviat
*

xvi

pe două cobze şarpe taur

în mintea saltului centaur

la adâncită călcătură

sădiră care şi crescură

resfiră Safta la răsfăţ

o indulgenţă de-o agăţ

tradusă din blândeţe deţ

de-l bei mai iei un făcăleţ

exact din diagnoză fliar

nici hoţului că e tâlhar

duhotnic mai duhovnic har

trei de zahar carete car

ori zarurile fără zar

ci canto sâmbătă canar
*

xvii

caut leac ubicuu de-ţi plecai din sang

am la Timişoara scara lui Scăraru

mărul maur cânte leucemic ştreang

Labiş douăş’unu treiş’trei Streharu

morţile comune kanta Kalidasa

rikuri pe gheţarul împins la caval

padinei carasul râului carasa

zvântă struguroasa cu mercurial

văd cum nu încape leacul şi în zis

scrie-mă părerii aburului flor

creuzet parâmă eprubetă mi-s

valuri dăulate zidului dolor

două paie după două fire for

celui ce ne vine şi nu ne-a trimis
*

xviii

scriu aceste spnete din ocult

într-un drum din lung în scurt

nu mă număr în hai-ku

nu-mi aştept că nu mă du’

vârful codrului ţâţână

varsă ploaie de ţărână

cimitire canto mandă

capete ne recomandă

şipotele şoaptă vacă

din fântâna promoroacă

a o minte de doi munţi

pe mine să mă ununţi

nu anunţi de munţi demis

din scrisoare cateris
*

xix

n-am cum mi se

întâmplase trans

ţinvais prin ocult

astm oracular

mă transform

tantra cuptor

parte crater

voi în Prater

arte danze

cotoroanţe

pe la cin’ma

paşli vidma

pe la cin’ nu

ţepe spinu’

*

xx

extravagantă gnoza

de ne ocupă cosmosul

şi o luăm la fugă

cum ar fi noaptea asta

al cui e capul tăiat

bătrâne din proaspăt mormânt

cioclii dacă or fi ştiind

şi ce ne deranjează pe noi

iar să numeri atlasul

a-l înapoia retardării

trecem la loc mlaştina

apropiindu-ne baştina

ratez deliberat şi ocultul

din oboseala ajungerii
*

xxi

încă o aulă Eugene

fiului tău şi doamnei

aceeaşi iubire sanscrită

până pe strada Lenau

colţ cu Blaga spre

librăria Emil Cioran

recitim Decebal de Eminescu

139 de ani Mahatma

parasonet din ocult

cu ahimsa postgandhiană

gramatica lui Bopp româneşte

diplome semnate în original

în biroul de rector

câte cincizeci fiecare
*

xxii

te-nchid hăţ hăt sării

mării din glaucom

soră-mea mironosiţei

umbră sub abstinenţă

migdalare de ducă

ne-om potoli ocolul

pe drumul şi ajuns

părinţii aşteptare

încă a noastră

şi oropsirea moapsă

gudurându-se cruce

abătut sifilisului

duşmanul cruciat

ne mai sfătuim lipsă
*

xxiii

făcându-mă ambasadă contra mea

să-l lăsăm să stea la spate

să-l băgăm în aluzie

să lăcătuim etuva

pân’ la ras luminătorul

uite că juma în sus

să nu-mi pară rău de mine

măi mă ca de nimeni

ori masa ori on soneria

cu platnică legumire

ţolani nemaistanţabili

de-a ţăndările epilepsiei

induse câini comasaţi

trişaţi înnăscutei rulete
*

xxiv

potoliţi lauri linşaj

la operă în mitropolie

ca altădată la lumânare

mai ocultă inconştienţa

întunecată a satanei

când vă voi povesti

la altceva vă veţi gândi

iar eu auzindu-mă

despre ce vorbesc să nu ştiu

să fi respirat duşmanii

nu fu cu putinţă alibi

mă inviţi să-mi pui

coarne de draci

la rele darci
*

xxv

rugăciune calofilă în cruce

catrinţa negeluită icnet

boală ce mai iluminare

cel mai rău de unicatul

de vă fie dumicatul

să vă sfâşiaţi banatul

de vă fie cu bănatul

filodormia şi natul

xenomanilor ignatul

cu bani joacă şi-nscenatul

la arseniu însemnatul

culesul nesemănatul

banda hoţilor mânatul

cailor cu scărmănatul
*

xxvi

vă zidirăţi piază

în trap pe trapă

am o dispariţie

aspersându-vă

nici nu şi-ar da

seama de urâţenia

ce-am părăsit-o

în persoanele lor

viu anekanta

cadavru potcoavă

lintiţe altfel pe

stătutul apelor

scuipate în sus

atât de Alzheimer
*

xxvii

lasă că n-ai pleca nici tu

cu ea zidită ca mine cu

ea fără temelie în veac

ni se şi lăsau pantalonii

nici n-aveam idee de targă

până unde coafura

să mă tragă targa ananda marga

pe cuţitoaia sectelor mecte

voi fi luat drept distrugătorul

propriei umbre de putregaiuri

luminate cangrenelor

să nu mă apese ea

vremea frumoasă încă

a vieţii neîncotro
*

xxviii

ne debităm Haralampie

vremea trecută scutului

de şarpe neîmbrăţişarea

hamal diferenţei

ce-o fi în capul nucii

întârzierea tocsului

barem de camfor prins

de securişti uitaşi maestrul

rămaşii Anei Pauker

manei cântar sonetul

din ocult supracomunist

negustori la faţă

pe la spate neaua

codrului pe viaţă
*

xxix

respectul de sine

într-un oraş curat

până bătu vântul

dacă nu Dumnezeu

pe iarbă a mă scrie

la noi în suburbie

cum m-oi fi îmbolnăvit

de boala neîmbolnăvirii

ciorile de la ora şapte

răcnite stoic în cancer

doamne ce te făceai fără

nici pe Bega iahturile

returcite nachturile

zero număratule
*

xxx

greu de rară pasăre neneagră

şi tu pe bicicletă neamţule

şi uite că se răcoreşte

şi n-o să mai întinerim

testul neprimit ahimsa

hiena te adastă în sălaş

plimbările ori rânduneaua

spitalele nu cherhaneaua

tabu o minte sub copite

nici de valtrap acoperite

ori naţia zburată bursă

nu te-am găsit Paraschivo

nu tarantella Ionică

beat pe deal te-ntorci
*

xxxi

gura leului gorileului

de sfoara răzbunării

haloului altă alarmă

şi mai poliţienească

întunecă-mă negalben

ca tine Austriei

ce ţăndări mă crapă

dinăuntru grapă

din femeia pe bicicletă

câte Timişoare

mai ocolesc nopţi

ieşit din linia dreaptă

pe colţul trecutului

o ţârică overlapsed
*

xxxii

ocult artificiu bufniţa

retezânduşi balul

scrisoarea în faţa ta

apoi că da parcă se ştia

îmi prenumăr răchita

pluralului eminescian

suprema jertfă

literary composers

o mână de ridenţi dansanţi

pe trapă trei cu două tap

nu pufului cu elefanţi

îmburicate bateri brici

pe boante harnici la tălpici

saboţii piele de arici
*

xxxii

aţi fi rămas lipiţi de platfus

lunecară cangurii

floarea vă înţeapă cactus

gangrenează grangurii

parca paşi pe grindă invers

pruncii amniotic step

nu tu stare nu tu ginger

tango nu nici tanga rap

arcana ritm de paşi din cinci

pe zece stepe de tilinci

cu mâinile pe caterinci

trepădătură cum nici gând

param-pam-pam în guri de rând

şi rândunici împământând
*

xxxiv
voce de la Dumnezeu şi înapoi

apoteoză muzicii leucemia

bătrâna şi-a făcut loc în extaz

vorrei ballare con fratelli miei

scrisoare vultur de la părinţi

aflatu-m-a şi mi-a adus aminte

că-s fiu de regi şi m-au trimis

l’a şarpelui din mare perlă

adormii balaurul incantând

numele tatei mamei fratelui

şi perla am smuls-o

mişcările gnozei sporeau în cânt

aur diamante safire pe robă

înfşurat în mantă nalţ perla spre tatăl
*

xxxv

tunet prim ultim mireasă mire

sunt mama tatălui meu

tăcere sub valurile vocii

de ce mă urâţi voi grecilor

înţelepciune vouă-s cunoaştere

barbarilor ei îmi spun viaţă

voi îmi spuneţi moarte

ei lege voi fără de lege

ei m-au despicat voi m-aţi adunat

minte-s pace străină şi neaoşă

rădăcina păcatului e în mine

sunt auzul şi vorba neauzită

sunt cunoştinţa numelui meu

sunt sunetul numelui şi numele sunetului
*

xxxvi

ascultă vocea focului

din oracolul caldeean

îmbracă focul cu foc

floarea focului crater

pe melodia eterului

vine Saturn pur stîlp

lucrurile sunt tunet

nevăzuţi câini tereştri

hekatic strophalus

nu schimba numele

barbare dumnezeu

dă nume în toate

naţiile cu nespusă

putere în rituri
*

xxxvii

spune oracolul din Delphi

eroii pe sub câmpia Asopia

cu feţele spre apus de-şi

avuseseră casa în insulă

ţestoasa arde cu un miel

în vas de bronz

din cazan de bronz

cu capac de bronz

statuile tale năduşesc

tremură înspăimântate

sânge picură acoperişele

ieşi din al meu sanctum

matricidule numărul 73

ţi-arată ceasul găbjirii
*

xxxviii

n-ajung la Dumnezeu ochii sibilă

nici razele a le vedea liniştiţi

dă hecatombe domnului

altfel la demoni aduci jertfă

ruşine a zeifica dihori şi monştri

nebuni ce vă-nchinaţi la şerpi

grămezi de pietre de pe drum

şi multe alte lucruri de nimic

dar ale lui sunt viaţa

şi lumina nepieritoare

de bucurie ca mierea dar

dreptului ce-şi pleacă

printre pioşi capul

domnul i-a dat chipul
*

xxxix

asudă pământul doamne

jude pe umeri de sfinţi

oculte acte toţi secrete

vădind scrâşnind dinţi

în chip de om coboare

îmbrăcat în răzbunare

a vremii viitoare

chipuri odinioare

nori d’eben băltit judeţ

ard porţile iadului

zadarnice ogive râuri

cornul salvării

omului din douăsprezece

fântâni lumina-i
*

xl

jude frumos Narisaf

din tari părinţi cu perle

unde apui e stingere

unde răsai e lumină

giganţi dornici de luptă

smulg lumina din creaturi

două chipuri de foc ademenesc

demonii urii spre bucurie

lumini gemene

casă păcii cu zei

corăbii din cuvânt

carele luminii sunt

porţile împărăţiei

sunând vesele melodii
*

xli

îngeri şi gemeni salvaţi-ne

veni timp cum scris-a Mani

prim străbun alif şi tau

spirite şi plante într-un imn

născut din zei am căzut

mă sfârtecă în bucăţi

demonii yaksha şi peris

negri balauri duhnitori

ai venit geamăn al zeilor

salvator celor ce te aud

întoarce-te drag suflet

a paisprezecea zi

când Isus a intrat

în Parinirvana
*

xlii

din papirusul morţilor

răsai Ra atum horakhty

ochi închinaţi frumuseţii

sânu-mi învăluit de lumină

te odihneşti în luntrea serii

salţi inimi în luntrea dimineţii

călătoreşti în pace bolta

căzură toţi duşmanii

neobosite stele bucuri

aştri nemuritori ţi se închină

stai orizont lumină munte

fiece zi frumoasă asemeni lui Ra

viu el însuşi domnul meu

Ra adeverire vocii

GEORGE ANCA

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

<span>%d</span> blogeri au apreciat: