LUCEAFARUL ROMANESC

revistă on-line de literatură şi cultură

~Adrian Botez: „Domnule Manolescu, nu sunteţi nici măcar împărat…!!!“

În numărul 5287, al ziarului Evenimentul zilei, citim, referitor la intentarea de proces, de către dl prof. dr. N. Manolescu, Preşedinte al USR, colegului său, scriitorul şi membru al Consiliului de Conducere al USR, devenit, prin “sminteala” manolesciană, “PÂRÂTUL” LIVIU IOAN STOICIU : “Membru al Consiliului Director al Uniunii, Stoiciu a publicat o serie de articole în diverse publicaţii literare, în care afirmă că Manolescu plănuieşte privatizarea USR, pregăteşte un statut secret şi numeşte oameni în funcţii <<după bunul plac>>. <<Scrie tot felul de tâmpenii(n.n.: dar aceste “tâmpenii” au un schepsis: dacă sunt “tâmpenii”, de ce se supără atât de “justiţiar”, dl Manolescu?!…iar dacă nu-s “tâmpenii”, de ce n-au fost “puse pe masă” şi discutate, DESCHIS, cu membrii USR…să nu uităm că dl Stoiciu este chiar membru al Consiliului de Conducere al USR, deci unul dintre primii care ar fi trebuit să afle despre…”tâmpenii”… – ori USR-ul manolescian funcţionează prin catacombe, precum conspirativul Consiliu Veneţian, pe la 1500?!…) despre USR şi lumea ne tot întreabă ce facem noi acolo. Sunt chestii foarte grave, care nu trebuie ignorate. Nu vreau banii lui, trebuie doar pus la punct>>, a declarat criticul.


În citaţia înaintată Judecătoriei Sectorului 4 (n.n.: total agramată!), Nicolae Manolescu solicită ca Stoiciu să fie obligat să renunţe la critici <<sub sancţiunea unor plăţi de daune cominatorii a câte 1.000 lei pe zi, pentru toată perioada de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii ce se va pronunţa şi până la întreruperea efectivă a calomnierii>>. Dacă justiţia nu rezolvă cazul, spune criticul, Consiliul Director al Uniunii ar putea pune în discuţie retragerea statutului de membru al scriitorului.”

…Careva, dintre cei care citiţi aceste rânduri de gazetă, din anul de graţie 2008, vi-i imaginaţi pe corifeii de altădată ai criticii româneşti, pe Titu Maiorescu, pe Eugen Lovinescu, pe George Călinescu etc. (dar şi pe mult mai recentul şi tânărul Eugen Simion…), târându-se şi bălăcărindu-se, prin judecăţi şi judecătorii, cu colegii lor de masă scriitoricească?! CUM ADICĂ, TU, CRITIC LITERAR, TE BIZUI MAI MULT PE “CRITICA” JUDECĂTIRULUI SECTORULUI 4, DECÂT PE FORŢA PROPRIEI TALE CRITICI, A PROPRIULUI TĂU DISCURS/LOGOS?! Păi, domnilor, asta arată, mai clar decât orice argument din vreo lege, că dl prof. dr. Nicolae Manolescu nu se simte DELOC stăpân pe arma criticii sale…!!!! Şi cum se numesc cei care stau pe un loc şi într-o poziţie care nu este potrivită cu puterile ori harul pe care-l au domnii care solicită, sfruntat, iar apoi chiar ocupă acel loc/acea poziţie? Nu cumva…IMPOSTORI?!

… Întrebăm şi noi, nu dăm cu parul…Poate aflăm de la domniile voastre Adevărul, pe care domnul Preşedinte de USR vrea să-l afle de la Judecătoria Sectorului 4…!!!

…O spunem pe şleau: acest domn Manolescu n-are nici bun simţ, nici conştiinţa vremelniciei umane, pe planeta Terra – şi nici măsura faptelor sale! Da, acuzaţiile dlui Stoiciu abia acum se vede cât de îndreptăţite sunt, DAR ŞI CÂT DE “SUBŢIRI”: DL N. MANOLESCU NU ESTE DOAR UN DICTATOR – CI ESTE UN PROST DICTATOR!!!

Nu poţi (decât dacă eşti ultimul lingău!) să accepţi, tu, scriitor şi spirit liber – să te conducă un domn Manolescu, individ care se crede deasupra regilor şi împăraţilor Istoriei Terestre (deci, după cum se vede, suferă de complexul lui Iehova… – care complex face parte dintr-o boală, care trebuie tratată, de urgenţă…)! Domnia voastră, domnule Manolescu Nicolae, nu sunteţi un om lipsit de cultură: sperăm, deci, că vă amintiţi că împăraţii romani, în perioada când nu se credeau, încă, zei”, cu temple…(paranoia imperială!) – tocmai pentru a nu cădea în doaga acestui “complex al lui Iehova” (de care vorbesc, azi, în modernitate, psihologii şi psihiatrii…) – tocmeau, după fiecare victorie militară, nişte oameni, care să meargă pe lângă lectica împurpurat-imperială, sau să stea pe lângă tronul imperial, şi să le sufle împăraţilor, la ureche, tot soiul de, cum le ziceţi dvs., “calomnii”, adică vorbe prin care să-l defăimeze cât mai cumplit pe “imperator”…Şi-i plăteau/răsplăteau, din gros, pe defăimători, cu mulţi bani de aur!! (…dvs., tocmai dimpotrivă, îi cereţi “defăimătorului” bani, prin decizia unei judecătorii de SECTOR!!! Ptiu!!!)…De ce cereau “defăimarea” şi o răsplăteau? Păi, tocmai pentru ca să nu şi-o ia în cap, împăraţii cu pricina, din pricina “victoriei” (care, ca orice victorie, e doar un accident, în istoria Terrei…), să nu uite că nu-i altceva, împăratul, decât o făptură muritoare…

Mai târziu, în Evul Mediu – cel nu întunecat, ci feeric luminat de CREDINŢĂ/SPIRITUALITATE/DOR DE DUH! – , regii i-au înlocuit pe defăimătorii “păgâni”, cu bufonii (un fel de “nebuni întru Hristos” ai Evului Mediu timpuriu, pentru că erau Paznicii Dreptei Măsuri şi ai Dorului de Adevăr!) – care aveau slujba rară de a fi “Gică Contra”, faţă de orice ar fi avut de gând să facă regele şi vasalii săi, orbiţi şi “răzniţi”, de prea multă şi deşartă fală…De ce? Tot aşa: să nu se creadă “regii Lear” ai medioevului, că dacă-şi permit să fie dictatori nebuni/paranoici, chiar fac bine ce fac…alungând ADEVĂRUL/CORDELIA de la curtea regală, din locul “buricului pământului”/TRONUL…

Domnule prof. dr. N.Manolescu, ştim că nu sunteţi creştin, ci “liber-cugetător” (ce-a fi fiind aceea, ducă-se pe pustii…!), dar ascultaţi, vă rog, o pildă din ISTORIA BISERICII CREŞTINE, care pildă aduce, din vechime, un prilej aidoma celui pe care-l confecţionaţi domnia voastră, în zilele noastre, crezându-vă, pesemne, deopotrivă cu împăraţii Bizanţului veacului al VII-lea…(dar, daţi urechea încoace, vă rugăm, să vă şoptim ceva: “Nu sunteţi nici măcar bazileu, dragă domnule Manolescu…!”…):

…În Memorialul lui Theodor Spudeul, se spune că, la anul 665, sakellarul (n.n.: trezorier al casei imperiale, sakellarul era, în Bizanţ, echivalentul unui ministru al finanţelor, al administraţiei publice şi al controlului funcţionării instituţiilor imperiale. În procesele de înaltă trădare intentate papei Martin, lui Maxim şi însoţitorilor săi, el joacă şi rolul de prim-procuror imperial), transformat în acuzatorul public/prim-procuror al împăratului Constans al II-lea, din Constantinopol (unde împăraţii, acum, la sfârşit de secol VII d. H., se cam “paranoicizaseră”, ajunseseră, din păcate, să nu mai accepte “defăimătorii”…ci se credeau “infailibili” şi “zei”…) ROILOS/”Bukoleon” îi spune “pârâtului” – adică Sfântului Maxim Mărturisitorul, acuzat, de arienii monofiziţi, că “nu-l iubeşte” pe împăratul (Constans al II-lea) şi, deci, că de-aia n-ar fi nici bun creştin… (deci, n-ar fi bun lingău, pe la USR-ul medioevic…):

“-Crede în inima ta cum vrei, nimeni nu te împiedică!!!” (n.n.: asta îi cereţi şi dvs., de fapt, domnule Manolescu, domnului Stoiciu: “să creadă în inima lui”…acele foarte stranii “tâmpenii”, care v-au emoţionat atâta, încât vi s-a făcut de judecată, la Judecătoria Sectorului 4…).

La care Sfântul Maxim Mărturisitorul răspunde (precum, în alte date istorice şi la altă scară/importanţă a faptelor – azi, LIVIU IOAN STOICIU):

“- Dar Dumnezeu n-a limitat la inimă întreaga mântuire, atunci când a spus: <<Cel care Mă va mărturisi înaintea oamenilor şi Eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui Meu cel din ceruri>> (Mt, X, 32). Iar dumnezeiescul Apostol învaţă spunând: <<Cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire>>(Rm, X, 10).”

Auziţi, domnule Manolescu, ce a grăit gura Sfântului Maxim Mărturisitorul?! Că Adevărul nu trebuie păstrat, cu laşitate şi egoism, doar “în inimă” – ci El trebuie mărturisit, ÎNTRU MÂNTUIRE!!! Mântuire care să fie nu doar a celui care-l rosteşte (în speţă, pentru Liviu Ioan Stoiciu…), ci şi a celui PENTRU care îl rosteşte (în speţă, pentru domnia voastră, domnule Manolescu…).

În loc să-l prigoniţi, cu judecată şi judecători şi Judecătorii ale Sectorului 4, domnia voastră ar trebui să-l răsplătiţi, pe LIVIU IOAN STOICIU, cu cele mai scumpe daruri…Dar domnia voastră sunteţi, fireşte, doar un “liber-cugetător”…nici măcar nu sunteţi împărat!!!

Dar să ştiţi că grăitorii de Adevăr chiar nu aşteaptă dăruiri pe lumea asta, de la “liber-cugetători”, precum domnii manoleşti, sau, după caz, de la rătăciţi paranoici, precum împăraţii “Constans”/”constanţi” doar în orbire şi nemernicie…Grăitorii de Adevăr se bucură de vederea celeilalte lumi…se bucură pentru faptul că prigoana manolesco-constantiniană le pregăteşte drumul către curăţarea şi luminarea trupului şi Duhului…Dar, istoria mai zice, tot spre pilduirea şi înţelepţirea manolească (de-o mai fi loc de aşa ceva…), despre prorocirea Sfântului Maxim Mărturisitorul:

Atunci sakellarul a strigat:

– Dumnezeu te-a trimis să fii ars în oraşul acesta (Constantinopol).

A zis atunci robul lui Dumnezeu:

– Mulţumesc lui Dumnezeu, Care, printr-o pedeapsă fără voie, mă curăţeşte de relele făcute cu voia. Însă <<vai lumii din pricina smintelilor ei! Căci este necesar să vină smintelile, dar vai celui prin care vine sminteala!>> (Mt. XVIII, 7).

Auziţi, domnia voatră, domnule prof. dr. N.Manolescu?! Da, aşa spune Hristos-Dumnezeu, prin gura Sfântului Maxim: „Vai de cel smintit, dar mai vai de cel prin care vine sminteala!” Iar domnia voastră, prin tot dezechilibrul FIRESCULUI, pe care-l creaţi/aduceţi, târând un coleg, un semen-frate, un nevinovat şi un MĂRTURISITOR, la scaunul judecăţii pământeşti/cezarice, SUNTEŢI UN SMINTITOR!!!

…Sau (LA ALEGERE!!!), cum spun comentariile de pe Internet, de pe blogul Evenimentului zilei, referitoare la articolul sus-citat de noi (pe care le redăm întocmai, fără de vreo… „sminteală”…):

NICOLAE MANOLESCU ESTE UN BALAST AL UNIUNII (…) A profitat de imprejurari intotdeauna, ca sa obtina functii. Nu i se potriveste functia pe care o are. Lumea nu il doreste.

(…) Manolescule, tu mananci pe toata lumea, dar, cind e vorba de tine, te suparasi, vb. lui Gigi: <<Mare hahalera esti!>>”

(…) De la Paris, de pe internet are impresia ca domina Romani,a ca Prunariu din univers.

(…)”Stoiciu sa fie obligat sa renunte la critici „sub sanctiunea unor plati de daune cominatorii a cate 1 000 lei pe zi, pentru toata perioada de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii ce se va pronunta si pana la intreruperea efectiva a calomnierii
Daca este realmente asa plingerea lui Nicolae Manolescu, ceva nu e in regula.
Mi se pare normal sa actionezi pe cineva in justitie, cind te consideri prejudiciat de o afirmatie sau afirmatii ale acestuia – si vrei sa probezi ca minte, eventual sa soliciti o sanctiune pentru acea minciuna dovedita. Dar sa nu-i dai voie sa mai scrie deloc, e cel putin bizar…”

…Mai gândiţi-vă, domnule Manolescu, omule!!! (…nici măcar împărat…!!!), înainte de a (re)începe dvs. prigoana contra Mărturisitorului…!!!

prof. dr. ADRIAN BOTEZ

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

<span>%d</span> blogeri au apreciat: